18.08.2023

Kutse toitumishäire uuringusse

ROHKEM INFOT:

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut kutsub osalema uuringusse “Vältiva/piirava toitumishäire hindamisvahendite kohandamine Eesti oludele”.
Uuringu eesmärk on tõlkida ja kohandada vältiva/piirava toitumishäire hindamisvahendid eesti lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning seeläbi nende söömiskäitumist täpsemalt hinnata.

Uuringus osalemisega aitate kaasa teadustööle, mis tõstab teadlikkust söömis-ja toitumishäiretest ning aitab neid lastel, noorukitel ja täiskasvanutel varakult tuvastada, täpsemini diagnoosida ning tõhusamat ravi pakkuda.

Keda ootame osalema?
•8–14-aastaseid lapsi koos lapsevanema(te)ga
•15–17-aastaseid noorukeid
•Täiskasvanuid

Mida ja kuidas uurime?
•Viime läbi intervjuu teie söömisharjumuste ja toidueelistuste kohta.
•Palume täita küsimustikud teie söömiskäitumise, meeleolu ja isikuomaduste kohta.
•Palume täita toitumispäevikut nädal aega.
•Veebis osalejatelt küsime nende kehakaalu ja pikkust, kohapeal osalejate pikkust ja kehakaalu mõõdame ise.

Kus uuring toimub?
•8–14-aastastele ja nende vanema(te)le toimub uuring Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses Tartus.
•15–17-aastastele ja täisekasvanutele toimub uuring vastavalt eelistusele kas veebis või Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses Tartus.

Uuring kestab ligikaudu 60–75 minutit. Kogutud andmeid kasutame vaid anonüümselt ja teaduslikel eesmärkidel.

Kui soovite uuringus osaleda, andke oma huvist meile teada siin:
https://survey.ut.ee/index.php/957624?lang=et või kirjutage uuringurühma e-postile: soomisuuring@gmail.com. Vastame teile ning saadame täpsema info ja pakume uuringu aja.

Uuringu teostajad:
Kirsti Akkermann, PhD, Kärol Soidla, MA, Liis Jõhvik, MA
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut