25.08.2023

Uus dialektlise käitumisteraapia programm on algamas

Alustame oktoobris dialektilise käitumisteraapia programmi hindamiste läbiviimist ja ravi ettevalmistust. Programmi ootame inimesi vanusest 18 eluaastat. Kogu programm algab jaanuaris 2024. a.

Dialektiline käitumisteraapia on mõeldud inimestele, kel on raskusi oma emotsioonide reguleerimise, pinge talumise ja pideva meeleolu kõikumisega, mis halvimal juhul viivad ennast kahjustava käitumiseni (liigne alkoholi tarvitamine, enesevigastamine, liigsöömine ja muud impulsiivsed käitumised).

DKT hõlmab iganädalast või ülenädalast individuaalset kohtumist oma terapeudiga, osalemist kord nädalas oskuste treenimise grupis ja vastavalt vajadusele ka telefonikonsultatsioone.

Huvi või küsimuste korral palun kirjutage info@kkt-keskus.ee.