Kognitiivse ja Käitumisteraapia Keskus

Keskusest

Kognitiivse Käitumisteraapia Keskus pakub psühholoogilist ravi nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Meie meeskond koosneb kliinilistest psühholoogidest, kes omavad kompetentsi psühholoogilise hindamise, nõustamise ja psühhoteraapia läbiviimisel.
Meile on oluline rakendada oma töös tõenduspõhiseid lähenemisi ning olla kursis uute psühholoogiaalaste teadmistega. Hoolime oma klientide autonoomiast, privaatsusest ja väärikusest ning püüame koostöös kliendiga pakkuda sobivaimat psühholoogilist ravi.