05.08.2020

COVID-19 kriisi psühhosotsiaalsete mõjude ekspertarvamus

Sotsiaalkindlustusameti tellimusel valmis VATEKi laiendatud ekspertgrupi töö raames analüüs kroonviiruse kriisi mõjudest ja sekkumisvalikutest. Ekspertarvamus annab poliitikakujundajatele mõtteainest ja lähtekohad psühhosotsiaalse ja vaimse tervise kriisiabi laiapõhjalise tegevuskava väljatöötamiseks, samuti soovitused ja raamistiku vajalike meetmete kavandamiseks. Tegevusettepanekud põhinevad teaduskirjandusel ning analüüsi koostamise ajahetkel ekspertidele parimal kättesaadaval teadmisel Eesti elanike vajadustest. Analüüsi koostasid Kirsti Akkermann, Magda Kõljalg, Maris Vainre ja Anniki Lai.

Raport anti Sotsiaalkindlustusametile üle 22. aprillil 2020 ning selle saab alla laadida SIIT