31.10.2022

Koroonakriisis mõjutas enim noorukite vaimset tervist

Eesti esimeses ja suurimas populatsioonipõhises vaimse tervise uuringus leiti, et pandeemia avaldas mõju Eesti inimeste vaimsele tervisele. Pandeemia ajal suurenes risk nii depressiooni kui ärevushäiretesse haigestumisel.

Pandeemia mõjutas kõige enam noori vanuses 18-24, nende seas oli naised rohkem haavatavad ärevushäirete riskile, samal ajal meestel suurenes risk tarvitada alkoholi ja teisi narkootilisi aineid stressiga toimetulekuks.

Kuula intervjuud, kus Kirsti jagab tulemuste tausta ja toob välja, miks just noored oli pandeemiale haavatavamas seisus.