01.07.2022

Depressiooni ja ärevushäireid on üha enam

Kuula intervjuud, kus Kirsti jagab kommentaare Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringust, mis valmis sotsiaalministeeriumi tellimusel Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös aastatel 2020-2022. Uuringust selgus, et igal viiendal (20%) Eesti inimesel on ärevushäire risk ning enam kui veerandil (28%) depressiooni risk.

Loe ERRi uudislugu, mis toob välja uuringu peamised tulemused.

Pikem kokkuvõte ja uuringu lõpparuanne on leitav siit.